Shiatsu-Massage-Therapie
Praktijk voor Vrouwen

Anna Permantier

Deze pagina afdrukken

Shiatsu-Massage-Therapie bij chronische klachten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de pijn
zijn eigen leven
is gaan leiden
in het lichaam,
dan is het nu tijd
om er verandering
in te brengen.

 

Wist u dat u met 4 consulten in 4 weken de pijn aanzienlijk kunt verlichten en de doorstroming rondom de geblokkerde gebieden aanzienlijk kunt bevorderen?

En dat u op lange termijn de lichaamseigen krachten zodanig op kunt bouwen dat een terugval voorkomen kan worden?

Lees ook hierover bij: Feedback van andere Vrouwen.

Een voorbeeld: Een vrouw is twee jaar geleden van de fiets gevallen en blijft last van haar heup houden en heeft vaak pijn bij het instappen in de auto. Ze heeft in de loop van de tijd haar houding veranderd om haar heup te ontzien en de pijn te vermijden. ' Ik hang rar voorovergebogen als een oud vrouwtje'. Ze komt bij mij met het verzoek de heup weer los te maken. Na twee consulten voelt ze dat ze weer breder op allebeide benen kan staan, weer meer op de hele voet, meer in haar eigen kracht, weer rechtop staand in haar eigen as.  In de volgende consulten moet de heup nog versterkt worden om dit gezonde patroon te kunnen vasthouden. Zij zelf kan dit ondersteunen door wat rustiger aan te doen, de benen soms omhoog te leggen en door tijd te nemen om te voelen of ze wel nog in haar as staat.

 

 

  

 

 


Deel deze pagina via:
Logo RBNG
Lid Beroepsvereniging Zhong
Logo RBNG